Mới nhất

Combo 4 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 của Đinh Văn Quế

1.150.000 VNĐ

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người ...

Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (Phần 2 - Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội xâm phạm an toàn giao thông

300.000 VNĐ

Nếu cách đây 10 năm, mỗi năm có tới ...

Chức Năng Tạo Lập Và Áp Dụng Án Lệ của Tòa án ở Việt Nam Hiện nay

98.000 VNĐ
88.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đỗ Thanh ...

Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 (Sách chuyên khảo)

86.000 VNĐ
78.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. Vũ Th...

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

350.000 VNĐ
300.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Tr...

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

305.000 VNĐ
245.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Tưởng Duy...

Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

45.000 VNĐ
41.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Tội Phạm Và Cấu Thành Tội Phạm

80.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: GS. TS Ng...

Mô Hình Luật Hình Sự Việt Nam

70.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: GS. TS Ng...

Kỹ Năng Hoạt Động Dành Cho Luật Sư Trong Vụ Án Hình Sự

45.000 VNĐ
40.000 VNĐ

.....

Giáo Trình Kỹ Năng Cơ Bản Của Luật Sư Tham Gia Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự

110.000 VNĐ
100.000 VNĐ

.....

Giáo Trình Luật Sư Và Nghề Luật Sư

68.000 VNĐ

.....

Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019)

48.000 VNĐ
43.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia

12.000 VNĐ

Thông tin chi tiết- Tác giả: Quốc hội- N...

Sổ tay Luật sư (Bộ 03 tập)

550.000 VNĐ

Tập 1 – Luật sư và hành nghề luật sư: Gi...

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

400.000 VNĐ
360.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư N...

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 – Phần thứ hai: Các tội phạm chức vụ và xâm phạm quyền tự do con người

300.000 VNĐ
240.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đinh Văn ...

Giáo trình Tư pháp quốc tế: phần riêng

41.000 VNĐ

Tác giả: Giáo trình Tư pháp quốc tế phần...

Giáo trình Tư pháp quốc tế phần chung

35.000 VNĐ

Tác giả: Giáo trình Tư pháp quốc tế phần...

Giáo trình Tâm lý học đại cương / Đại học Luật TP.HCM

62.000 VNĐ

Giáo trình do nhóm tác giả thuộc Tổ bộ m...

Giáo trình xã hội học đại cương

44.000 VNĐ

Tác giả: Giáo trình xã hội học đại cương...

Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế về giải quyết tranh chấp biển đảo

53.000 VNĐ
48.000 VNĐ

Thông tin chi tiết- Tác giả: PGS. TS. Bà...

Giáo trình luật Tố tụng hình sự Việt nam / Trường Đại học Luật TPHCM

138.000 VNĐ

Tác giả: Giáo trình luật hình sự Việt Na...

Giáo Trình Tội Phạm Học / Trường Đại học Luật TPHCM

48.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

Giáo trình Tư pháp quốc tế

120.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

Giáo trình luật hình sự Việt Nam: phần chung

96.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

Giáo trình tội phạm học

29.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình luật đầu tư quốc tế

63.000 VNĐ
57.000 VNĐ

Hiện nay, môn học Luật đầu tư quốc tế đã...

Cẩm nam pháp luật về Thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

52.000 VNĐ
47.000 VNĐ

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu cách xác...

Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Trước Thách Thức An Ninh Phi Truyền Thống

96.000 VNĐ
88.000 VNĐ

Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Trước Thách T...

ủy quyền lập pháp - những vấn đề lý luận và thực tiễn

74.000 VNĐ
67.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Tô...

Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản 2018)

125.000 VNĐ
110.000 VNĐ

Khế ước xã hội là tên gọi vắn tắt của bả...

Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)

175.000 VNĐ
160.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Montesqui...

Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN

59.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Tâm lý học đại cương

32.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Sách tình huống luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

115.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đại học L...

Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

51.000 VNĐ
46.000 VNĐ

Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý...

Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và 2015 Phân Tích – Đối Chiếu

255.000 VNĐ
230.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trương Hồ...

Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam

65.000 VNĐ
59.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. Vũ Th...

Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2

130.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Ng...

Giáo trình Luật dân sự - Tập 1

120.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Nguyễn...

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018)

25.000 VNĐ
22.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018

14.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật phòng chống tham nhũng 2018

22.000 VNĐ
20.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật cảnh sát biển 2018

12.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật đặc xá 2018

13.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động

200.000 VNĐ
180.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư N...

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

240.000 VNĐ
216.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư N...

Sổ tay pháp luật lao động

250.000 VNĐ
230.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư N...

Giáo trình Xã hội học pháp luật

51.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam

65.000 VNĐ
59.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Cao Vũ...

Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến

96.000 VNĐ
87.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Ng...

Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015)

47.000 VNĐ
43.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Vũ Thị...

Pháp Luật Trọng Tài Thương Mại Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án - Bộ 2 tập

290.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Đỗ...

Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Bộ 02 tập)

273.000 VNĐ
250.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Đỗ...

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

53.000 VNĐ
48.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật gia ...

Luật đấu giá tài sản năm 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành

20.000 VNĐ
18.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều Tác...

Luật công chứng hiện hành năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

43.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều Tác...

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2009) và nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan

56.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều Tác...

Luật trọng tài thương mại hiện hành (năm 2010) và văn bản hướng dẫn thi hành

52.000 VNĐ
47.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều Tác...

Giáo trinh Luật Thương mại Quốc tế tập 2

81.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

Giáo trình Luật Đất đai

62.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam

76.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam

52.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Tâm lý học tư pháp

47.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập 2

55.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập 1

70.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự

33.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam

53.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước

35.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam

54.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo Trình Luật Ngân Hàng

88.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Ng...

Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2010) và Nghị định hướng dẫn thi hành

35.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Giáo trình Luật thương mại quốc tế

57.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo Trình Luật Hôn Nhân Gia Đình Việt Nam

100.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Nguyễn...

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản

79.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Thái T...

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự hiện hành

377.000 VNĐ
340.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Nguyễn...

Luật luật sư hiện hành sửa đổi bổ sung năm 2012, 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành

40.000 VNĐ
36.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự 2015 và những tình huống thực tế

50.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật gia ...

Giáo trình Luật So sánh

70.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Tập 2

48.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Tập 1

46.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

95.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam

84.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Quốc tế

72.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

80.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

Giáo trình Luật Môi trường

70.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

Văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và áp dụng bộ luật hình sự (hiện hành)

45.000 VNĐ
41.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều...

Giáo Trình Pháp Luật Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

96.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  PGS....

Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử

220.000 VNĐ
200.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: LS Tư...

Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

511.000 VNĐ
410.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Ng...

Điểm mới về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

55.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Giới thiệu sách Điểm mới về quyền nhân ...

Chuyện pháp đình (Bình luận án) - Đinh Văn Quế

350.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Chuyện pháp đình với hơn 154 nội dung bì...

Luật quốc phòng 2018

13.000 VNĐ
12.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Luật thể dục thể thao, sửa đổi, bổ sung 2018

15.000 VNĐ
13.500 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Luật đo đạc và bản đồ 2018

17.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Luật Cạnh tranh 2018

23.000 VNĐ
21.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Luật an ninh mạng 2018

15.000 VNĐ
13.500 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng

52.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nguyễ...

Giáo trình Luật hình sự VN - phần các tội phạm - quyển 2

77.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

Giáo trình Luật hình sự VN - phần các tội phạm - quyển 1

81.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

Luật hợp đồng Việt Nam: bản án và bình luận bản án: Tập 2/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại

173.000 VNĐ
160.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Luật hợp đồng Việt Nam: bản án và bình luận bản án: Tập 1/ PGS. TS. Đỗ Văn Đại

173.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

20.000 VNĐ
18.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 – Phần thứ hai: Các tội phạm

250.000 VNĐ
225.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đinh ...

Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

186.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nguyễn Vă...

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

8.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017

36.000 VNĐ
32.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)

144.000 VNĐ
130.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền công dân

44.000 VNĐ
40.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)

17.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật nghĩa vụ quân sự (Hiện hành)

14.000 VNĐ
12.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật doanh nghiệp (Hiện hành)

54.000 VNĐ
48.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010)

15.000 VNĐ
13.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật thi hành án hình sự (hiện hành)

36.000 VNĐ
32.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật tiếp công dân (hiện hành)

13.000 VNĐ
11.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật ban hành văn bản quy pháp pháp luật (hiện hành)

45.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội ...

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (hiện hành)

15.000 VNĐ
13.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Cẩm nang tra cứu pháp luật về đầu tư

105.000 VNĐ
95.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật đầu tư hiện hành (Luật năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) (song ngữ Việt – Anh)

63.000 VNĐ
57.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015)

119.000 VNĐ
107.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật khiếu nại (hiện hành)

12.000 VNĐ
10.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật tố cáo (hiện hành)

15.000 VNĐ
13.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật thi hành án dân sự (hiện hành) (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014)

73.000 VNĐ
66.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật thi hành án hình sự hiện hành (năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành

82.000 VNĐ
74.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)

15.000 VNĐ
13.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

62.000 VNĐ
56.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. Lê Th...

Luật Điều ước quốc tế - Law on Treaties (song ngữ Việt – Anh)

40.000 VNĐ
36.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật cán bộ, công chức (hiện hành)

13.000 VNĐ
11.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật xây dựng (hiện hành)

27.000 VNĐ
24.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành)

17.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

14.000 VNĐ
12.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật phí và lệ phí (Hiện hành)

15.000 VNĐ
13.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật kế toán (hiện hành)

18.000 VNĐ
16.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật thương mại (hiện hành)

40.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

Luật hôn nhân và gia đình (Hiện hành)

20.000 VNĐ
18.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết ...

Luật Đầu tư công (hiện hành)

18.000 VNĐ
16.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết ...

Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành

30.000 VNĐ
27.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết ...

Luật bảo vệ môi trường (hiện hành)

20.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết ...

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng

36.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  Ban ...

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

43.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  Ban ...

Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở

40.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  Ban ...

9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)

119.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trươn...

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 – Phần thứ nhất: Những quy định chung

150.000 VNĐ
135.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đinh ...

Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao

350.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Giới thiệu sách Tuyển tập các quyết địn...

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015

310.000 VNĐ
280.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: GS. T...

Giáo trình Luật thương mại quốc tế: phần 1

85.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

Hệ thống văn bản pháp luật ngân hàng

65.000 VNĐ
59.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Hệ thống văn bản pháp luật Thuế

50.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc ...

Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

73.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Ha...

Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ: Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung

92.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. P...

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh (Sửa đổi bổ sung 01/2019)

75.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Giáo trình Luật Thuế: tái bản có sửa đổi và bổ sung

86.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. N...

Giáo trình Luật lao động Việt Nam

93.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế

122.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

111.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự

77.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS.Ph...

Giáo trình luật Tố tụng Dân sự Việt Nam: tái bản có sửa đổi, bổ sung

116.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ: tái bản có sửa chữa và bổ sung

114.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

150.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 - Tái bản 2020

210.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Giáo trình Luật đất đai: có sửa chữa, bổ sung

73.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật

60.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

86.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

Giáo trình luật hành chính Việt Nam

138.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

91.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. N...

Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

70.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

Lãnh thổ biên giới trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

75.000 VNĐ
68.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  TS. ...

Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam sử dụng học tập Môn pháp luật về lãnh thổ biên giới quốc gia và luật biển

120.000 VNĐ
108.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  Vũ D...

Hệ thống văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam sử dụng học tập môn Công pháp Quốc tế

115.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:  Vũ D...

Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 2)

89.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 1)

99.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

Giáo trình Luật tập quán và quyền con người

49.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. P...

Giáo trình Bầu cử trong nhà nước pháp quyền

73.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

Cơ chế giám sát hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người

44.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Vu...

Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

38.000 VNĐ
34.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: N...

Luật luật sư (hiện hành) (Luật 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015)

19.000 VNĐ
17.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật luật sư (hiện hành...

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam

14.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật ngân hàng nhà nước...

Luật ngân sách nhà nước

16.000 VNĐ
14.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật ngân sách nhà nư...

Luật xử lý vi phạm hành chính (hiện hành) (Luật năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017)

38.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật xử lý vi phạm hà...

Luật tố tụng hành chính 2015

45.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Q...

Bộ luật tố tụng hình sự

96.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Q...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

94.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Q...

Bộ luật dân sự 2015 (hiện hành)

74.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quố...

Tư Pháp Quốc Tế

139.000 VNĐ

Giới thiệu sách Tư Pháp Quốc Tế - Tác ...

Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

18.000 VNĐ
16.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật An Toàn, Vệ Sinh L...

Pháp Luật Về Lao Động

59.000 VNĐ
53.000 VNĐ

Giới thiệu sách Pháp Luật Về Lao Động ...

Luật Đất Đai

36.000 VNĐ
32.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật Đất Đai Nội dun...

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đất Đai

82.000 VNĐ
74.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Bộ luật lao động (hiện hành)

37.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:...

Luật Nhà Ở

25.000 VNĐ
22.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Bộ Luật Lao Động Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

97.000 VNĐ
87.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Luật Đất Đai Năm 2013 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

107.000 VNĐ
96.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Pháp Luật Về Doanh Nghiệp - Các Vấn Đề Pháp lý Cơ Bản

800.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh

52.000 VNĐ
47.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Luật Doanh Nghiệp Việt Nam Tình Huống Dẫn Giải Bình Luận

145.000 VNĐ
130.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật Doanh Nghiệp Việt ...

Tranh Chấp Điển Hình Trong Quản Trị Doanh Nghiệp

68.000 VNĐ
61.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:...

Luật Phá Sản Năm 2014 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

30.000 VNĐ
27.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác gi...

Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

10.000 VNĐ
9.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệ...

Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công

21.000 VNĐ
19.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác ...

Luật Thanh Tra Năm 2010

17.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả:...

Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước

18.000 VNĐ
16.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác ...

Luật Trợ giúp pháp lý (hiện hành)

13.000 VNĐ
11.000 VNĐ

Giới thiệu sách - Tác giả: Nhiều Tác Gi...

Luật Du Lịch

15.000 VNĐ
14.000 VNĐ

Giới thiệu sách Luật Du Lịch - Tác giả...

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Năm 2012, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

105.000 VNĐ
95.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhi...

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

111.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quố...

Sách pháp luật

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trươn...

119.000 VNĐ

Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản 2018)

Khế ước xã hội là tên gọi vắn tắt của bả...

110.000 VNĐ
125.000 VNĐ

Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)

Thông tin chi tiết - Tác giả: Montesqui...

160.000 VNĐ
175.000 VNĐ

Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. Vũ Th...

59.000 VNĐ
65.000 VNĐ

Bình luận Bộ luật hình sự 2015 (Phần 2 - Các tội phạm), Chương XXI, Mục 1: Các tội xâm phạm an toàn giao thông

Nếu cách đây 10 năm, mỗi năm có tới ...

300.000 VNĐ

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 – Phần thứ hai: Các tội phạm

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đinh ...

225.000 VNĐ
250.000 VNĐ

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 – Phần thứ hai: Các tội phạm chức vụ và xâm phạm quyền tự do con người

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đinh Văn ...

240.000 VNĐ
300.000 VNĐ

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015 – Phần thứ nhất: Những quy định chung

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đinh ...

135.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

Thông tin chi tiết - Tác giả: Tưởng Duy...

245.000 VNĐ
305.000 VNĐ

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Tr...

300.000 VNĐ
350.000 VNĐ

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Thông tin chi tiết - Tác giả: GS. T...

280.000 VNĐ
310.000 VNĐ

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự hiện hành

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Nguyễn...

340.000 VNĐ
377.000 VNĐ

Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 - Tái bản 2020

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

210.000 VNĐ

Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nguyễn Vă...

186.000 VNĐ

Bộ luật dân sự 2015 (hiện hành)

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quố...

74.000 VNĐ

Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và 2015 Phân Tích – Đối Chiếu

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trương Hồ...

230.000 VNĐ
255.000 VNĐ

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

Thông tin chi tiết - Tác giả: Quố...

111.000 VNĐ

Bộ luật lao động (hiện hành)

Thông tin chi tiết - Tác giả:...

37.000 VNĐ

Bộ Luật Lao Động Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Thông tin chi tiết - Tác gi...

87.000 VNĐ
97.000 VNĐ

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Thông tin chi tiết - Tác giả: Q...

94.000 VNĐ

Bộ luật tố tụng hình sự

Thông tin chi tiết - Tác giả: Q...

96.000 VNĐ

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư N...

360.000 VNĐ
400.000 VNĐ

Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư N...

180.000 VNĐ
200.000 VNĐ

Các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015)

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

107.000 VNĐ
119.000 VNĐ

Cẩm nam pháp luật về Thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu cách xác...

47.000 VNĐ
52.000 VNĐ

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh

Thông tin chi tiết - Tác gi...

47.000 VNĐ
52.000 VNĐ

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đất Đai

Thông tin chi tiết - Tác gi...

74.000 VNĐ
82.000 VNĐ

Cẩm nang tra cứu pháp luật về đầu tư

Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - ...

95.000 VNĐ
105.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

150.000 VNĐ

Chức Năng Tạo Lập Và Áp Dụng Án Lệ của Tòa án ở Việt Nam Hiện nay

Thông tin chi tiết - Tác giả: Đỗ Thanh ...

88.000 VNĐ
98.000 VNĐ

Chuyện pháp đình (Bình luận án) - Đinh Văn Quế

Chuyện pháp đình với hơn 154 nội dung bì...

280.000 VNĐ
350.000 VNĐ

Cơ chế giám sát hiến pháp với việc đảm bảo quyền con người

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Vu...

44.000 VNĐ

Combo 4 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 của Đinh Văn Quế

Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người ...

1.150.000 VNĐ

Giáo trình Bầu cử trong nhà nước pháp quyền

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

73.000 VNĐ

Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 1)

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

99.000 VNĐ

Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 2)

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

89.000 VNĐ

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

33.000 VNĐ

Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

70.000 VNĐ

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Thái T...

79.000 VNĐ

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. N...

91.000 VNĐ

Giáo trình Luật dân sự - Tập 1

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Nguyễn...

120.000 VNĐ

Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Ng...

130.000 VNĐ

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Tập 1

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

46.000 VNĐ

Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Tập 2

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

48.000 VNĐ

Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

138.000 VNĐ

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

95.000 VNĐ

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Phần chung / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nguyễ...

52.000 VNĐ

Giáo trình luật hình sự Việt Nam: phần chung

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

96.000 VNĐ

Giáo trình Luật hình sự VN - phần các tội phạm - quyển 1

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

81.000 VNĐ

Giáo trình Luật hình sự VN - phần các tội phạm - quyển 2

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

77.000 VNĐ

Giáo Trình Luật Hôn Nhân Gia Đình Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS Nguyễn...

100.000 VNĐ

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

84.000 VNĐ

Giáo trình Luật lao động Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS. ...

93.000 VNĐ

Giáo trình Luật Môi trường

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo ...

70.000 VNĐ

Giáo Trình Luật Ngân Hàng

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.TS Ng...

88.000 VNĐ

Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

54.000 VNĐ

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

35.000 VNĐ

Giáo trình Luật Quốc tế

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

72.000 VNĐ

Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ: tái bản có sửa chữa và bổ sung

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. L...

114.000 VNĐ

Giáo trình Luật So sánh

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

70.000 VNĐ

Giáo trình Luật tập quán và quyền con người

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. P...

49.000 VNĐ

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

52.000 VNĐ

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

53.000 VNĐ

Giáo trình Luật Thuế: tái bản có sửa đổi và bổ sung

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. N...

86.000 VNĐ

Giáo trình Luật thương mại quốc tế

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

57.000 VNĐ

Giáo trinh Luật Thương mại Quốc tế tập 2

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

81.000 VNĐ

Giáo trình Luật thương mại quốc tế: phần 1

Thông tin chi tiết - Tác giả: TS. T...

85.000 VNĐ

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập 1

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

70.000 VNĐ

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam Tập 2

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

55.000 VNĐ

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trìn...

76.000 VNĐ

Giáo trình luật Tố tụng Dân sự Việt Nam: tái bản có sửa đổi, bổ sung

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

116.000 VNĐ

Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: PGS.T...

86.000 VNĐ

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Thông tin chi tiết - Tác giả: Trường Đạ...

80.000 VNĐ