Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam  (Dành cho sinh viên đại học - Cao đẳng khối không chuyên ngành  Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học - Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

  • Giới thiệu sách : Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tái Bản Có Bổ Sung, Sửa Chữa) Giáo trình gồm 9 chương: - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu...
  • 25.000 VNĐ
Giới thiệu sách : Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tái Bản Có Bổ Sung, Sửa Chữa)

Giáo trình gồm 9 chương:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);

- Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị;

Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;

Chương VIII: Đường lối đối ngoại.

Cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích giúp các giảng viên, sinh viên đại học, cao đẳng trong việc học tập và tiếp thu các kiến thức liên quan đến bộ môn  này.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt