Cẩm nam pháp luật về Thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  • Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu cách xác định thuế nhà thầu, các loại thuế mà nhà thầu nước ngoài phải nộp, đối tượng áp dụng và không áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài, người nộp thuế nhà thầu nước ng...
  • 52.000 VNĐ
  • 47.000 VNĐ

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu cách xác định thuế nhà thầu, các loại thuế mà nhà thầu nước ngoài phải nộp, đối tượng áp dụng và không áp dụng thuế nhà thầu nước ngoài, người nộp thuế nhà thầu nước ngoài; hướng dẫn cụ thể cách thức khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế nhà thầu đối với thuế giá trị gia tăng, phạm vi áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần,  phạm vi các loại thuế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nguyên tắc áp dụng và các biện pháp cơ bản tránh đánh thuế hai lần, xác định nghĩa vụ thuế đối với từng laoij thu nhập quy định tại hiệp định tránh đánh thuế hai lần, một số trình tự cơ bản khi miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt