Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

  • Dòng sản phẩm: Sách Chuyên khảo Pháp luật
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 5
  • Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lã...
  • 51.000 VNĐ
  • 46.000 VNĐ

Hiệu Quả Của Pháp Luật - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới mục tiêu xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lấy pháp luật làm cơ sở nền tảng để điều chỉnh các hành vi cá nhân, các quan hệ xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như vậy, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, có hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương xuống cơ sở vững mạnh, trình độ văn hóa pháp luật và ý thức của người dân đạt tới sự hiểu biết, tự giác cao, các cơ quan giám sát thi hành pháp luật nghiêm minh…

Việc nghiên cứu để làm rõ các vấn đề lý luận về hiệu quả của pháp luật, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng hiệu quả của pháp luật và tìm ra những giải pháp đúng đắn, phù hợp nhất để từng bước nâng cao hiệu quả của pháp luật nước ta trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể hiện nay, được đặt ra như một vấn đề có tính thời sự, đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều giới, nhất là đối với những nhà lãnh đạo quản lý. Đây là vấn đề không những có ý nghĩa về văn khoa học mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt thực tiễn. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Hiệu quả của pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo), do PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan, giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Cuốn sách gồm ba chương:

  • Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật
  • Chương II: Vài nét về hiệu quả của pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới
  • Chương III: Phương hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt