Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Trước Thách Thức An Ninh Phi Truyền Thống

  • Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Trước Thách Thức An Ninh Phi Truyền Thống Nghiên cứu về pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống là vấn đề mới trong khoa học luật hình sự và kh...
  • 96.000 VNĐ
  • 88.000 VNĐ

Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Trước Thách Thức An Ninh Phi Truyền Thống

Nghiên cứu về pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống là vấn đề mới trong khoa học luật hình sự và khoa học an ninh. Với cách tiếp cận mới, bài viết giải quyết sơ bộ về vấn đề an ninh phi truyền thống trong mối quan hệ với an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, những thách thức an ninh phi truyền thống đối với pháp luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra các yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự và pháp luật hình sự ở nước ta hiện nay nhằm ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt