Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010)

  • Thông tin chi tiết - Tác giả: Quốc hội - Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia - Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia - Ngôn ngữ: Tiếng Việt  - Định dạng: Bìa mềm  - Kích thước: 13 x 19 cm - Ng...
  • 15.000 VNĐ
  • 13.000 VNĐ

Thông tin chi tiết

- Tác giả: Quốc hội

- Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

- Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

- Định dạng: Bìa mềm 

- Kích thước: 13 x 19 cm

- Ngày phát hành: 2018

- Số trang: 92

Nội dung cuốn Luật kinh doanh bảo hiểm (hiện hành) (Luật năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010) là văn bản được hợp nhất từ Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010. Luật gồm 9 chương và 129 điều, điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt