Hiển thị:

Bộ Luật Lao Động Năm 2012 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

97.000 VNĐ
87.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều Tác Giả  - Nhà..

Các Biểu Mẫu Nhân Sự Khó Tìm Liên Quan Đến Pháp Luật Lao Động

400.000 VNĐ
360.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước - Nhà xuất bản: NX..

Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động

200.000 VNĐ
180.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước - Nhà xuất bản: NX..

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam

84.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường..

Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Với Nghề Luật Sư

240.000 VNĐ
216.000 VNĐ

Thông tin chi tiết - Tác giả: Luật sư Nguyễn Hữu Phước - Nhà xuất bản: NX..

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)