Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Dòng sản phẩm: Sách chính trị do NXB CTQG Sự Thật xuất bản
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 1
  • Mời bạn đón đọc. Thông tin chi tiết - Tác giả: Nhiều tác giả - Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia - Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia - Ngôn ngữ: Tiếng Việt  - Định dạng: Bìa mềm  - Kích ...
  • 8.000 VNĐ

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

- Tác giả: Nhiều tác giả

- Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia

- Nhà phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

- Định dạng: Bìa mềm 

- Kích thước: 10*14.5 cm

- Ngày phát hành: 2018

- Số trang: 72

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp.

Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng không sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Vì vậy nên trong lần xuất bản này Giữ nguyên nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XI của Đảng.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt