Bài 119 Vở Bài Tập Toán Lớp 4

     Bạn đang xem: Bài 119 vở bài tập toán lớp 4

*

*

*Xem thêm: Những Vật Phản Xạ Âm Kém Có Bề Mặt Như Thế Nào? Please Wait

*

*

bểBài trước: Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 120: rèn luyện (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)


Xem thêm: Triệu Chứng Tràn Dịch Màng Phổi : Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

Giải Vở bài tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượngBài 1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập những sô mang lại 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức bao gồm chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số bao gồm 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng và lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh các số có khá nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu cùng lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số tự nhiên và thoải mái (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp vật dụng tự các số tự nhiên và thoải mái (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, gắng kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm kiếm số trung bình cùng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu đồ gia dụng (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu thiết bị (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự kiểm soát (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: tứ phép tính với những số tự nhiên. Hình họcBài 29. Phép cộng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Rèn luyện (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức tất cả chứa hai chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. Tính chất giao hoán của phép cùng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức gồm chứa tía chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối kết hợp của phép tính cùng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của nhị số đó (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Rèn luyện chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến đường thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai đường thẳng tuy vậy song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Rèn luyện (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Phân tách cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân với số gồm tận cùng là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - m2 (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. Mét vuông (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một vài với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một trong những với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Luyện tập (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số gồm hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân với số với tía chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân với số có tía chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Phân chia một tổng cho một số ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Chia cho số có một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một trong những cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Phân chia một tích cho một vài (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân chia hai số tận thuộc là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Chia cho số bao gồm hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia đến số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Rèn luyện (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương tất cả chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Chia cho số có bố chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân chia cho số có cha chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Luyện tập (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự soát sổ ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: tín hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 - ra mắt Hình bình hànhBài 84: dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: dấu hiệu chia hết mang đến 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: tín hiệu chia hết đến 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: dấu hiệu chia hết đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: rèn luyện (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số - giới thiệu Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số với phép phân chia số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: rèn luyện (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn gàng phân số (trang trăng tròn VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: rèn luyện (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng chủng loại số những phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: rèn luyện (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: luyện tập chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: rèn luyện (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: so sánh hai phân số khác mẫu mã số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: luyện tập (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: luyện tập chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cộng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: luyện tập (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: rèn luyện (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: tìm phân số của một vài (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép phân tách phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: rèn luyện (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: rèn luyện (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: rèn luyện chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích s hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số - Tỉ lệ bạn dạng đồBài 137: reviews tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của hai số kia (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: rèn luyện (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ phiên bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành thực tế (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu đồ (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học tập (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học tập (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về tìm số trung bình cộng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của hai số kia ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: rèn luyện chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự kiểm soát (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)