BÀI 6 TRANG 138 SGK HÓA HỌC 11

     

*

*

*

*

*

1,3-butadien ra cao su buna: Điều chế cao su buna

1. Phương trình C4H6 ra cao su thiên nhiên bunanCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n2. Điều kiện phản ứng xẩy ra điều chế cao su đặc buna3. Cách tiến hành phản ứng điều chế cao su đặc buna4. đặc thù hóa học của ankađien4.1. Bội nghịch ứng cùng của ankađien4.2. Bội nghịch ứng trùng hợp5. Thắc mắc bài tập liên quan

CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n được VnDoc biên soạn là phương trình điều chế cao su thiên nhiên buna, từ bỏ buta 1,3 đien C4H6. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho chúng ta trong quy trình làm bài cũng tương tự học tập giỏi hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 138 sgk hóa học 11

1. Phương trình C4H6 ra cao su thiên nhiên buna

nCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n

2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra điều chế cao su đặc buna

Nhiệt độ: to Xúc tác: xt, p

3. Cách thực hiện phản ứng điều chế cao su thiên nhiên buna

Trùng phù hợp cao butadien.

Cao su Buna là gì?

Cao su Buna xuất xắc Polybutadiene (viết tắt là BR), còn gọi là cao su đặc BR, Buna-N, Buna-S. Bên cạnh đó còn có các tên gọi khác phụ thuộc vào chất độn được sử dụng trong quá trình trùng hợp.Được thêm vào từ quá trình trùng hợp của những phân tử monome 1,3-butadien.

Mang những điểm sáng nổi bật của cao su đặc thiên nhiên, đồng thời có chức năng chống mòn cao, chịu uốn gấp tốt, ít biến dạng.

4. đặc thù hóa học của ankađien

4.1. Bội phản ứng cộng của ankađien

Ankadien gồm 2 liên kêt đôi C=C đề nghị ankađien có thể tham gia làm phản ứng cộng theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cùng H2: (Điều khiếu nại phản ứng là Ni, to) theo tỉ lệ 1:2 tạo thành hợp chất no là ankan.

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2

b. Cộng dung dịch Br2

Cộng theo tỉ trọng 1:1 (cộng vào vị trí 1,2 cùng 1,4) sản phẩm cộng còn sót lại 1 link đôi.

Ở nhiệt độ -80oC ưu tiên cùng vào địa điểm 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CHBr - CH=CH2

Ở ánh sáng 40oC ưu tiên cùng vào địa điểm 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CH=CH - CH2Br

Cộng theo tỉ trọng 1:2 tạo thành ra thành phầm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 → CH2Br - CHBr - CHBr - CH2Br

Tổng quát: CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2nBr4

c. Cộng hidro halogenua

Cộng theo tỉ lệ thành phần 1:1 (cộng vào vị trí 1,2 và 1,4) sản phẩm cộng còn sót lại 1 link đôi.

Ở ánh nắng mặt trời -80oC ưu tiên cộng vào vị trí 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CHCl-CH=CH2

Ở ánh sáng 40oC ưu tiên cùng vào địa điểm 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CH=CH-CH2Cl

Cộng theo tỉ trọng 1:2 chế tạo ra ra thành phầm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2HBr → CH3-CHBr-CHBr-CH3

4.2. Làm phản ứng trùng hợp

Các phản nghịch ứng trùng hợp công ty yếu xảy ra theo kiểu 1,4.


5. Câu hỏi bài tập liên quan

Câu 1:Hai tơ nào tiếp sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 với bông.

B. Tơ nilon-6,6 với tơ nitron.

C. Tơ tằm và bông.

D. Tơ visco với tơ axetat.

Xem đáp ánĐáp án BBông là tơ thiên nhiên → A sai.

+ Tơ tằm với bông hồ hết là tơ vạn vật thiên nhiên → C sai.

+ tơ visco và tơ axetat phần đa là tơ chào bán tổng hợp (tơ nhân tạo) → D sai.

Câu 2: có thể điều chế hóa học dẻo PVC bằng phản ứng trùng phù hợp monome như thế nào sau


A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C: PVC được pha chế từ CH2=CHCl

Câu 3: Khi đun phenol với fomanđehit (có axit có tác dụng xúc tác) chế tác thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime chế tạo ra thành có cấu tạo mạch:

A. Phân nhánh.

B. Ko phân nhánh.

C. Không gian ba chiều.

D. Hỗn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu trúc không gian cha chiều.

Xem đáp ánĐáp án B: khi đun phenol với fomandehit bao gồm axit làm cho xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime ko phân nhánh.

Câu 4: khẳng định nào sau đấy là sai?

A. Polime không phai hơi được.

B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy độc nhất vô nhị định.

C. Chất thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

D. Đa số polime không tan trong số dung môi thông thường.

Xem đáp ánĐáp án CA, B, D đúng, bởi vì polime có khối lượng phân tử lớn, được cấu tạo bởi những mắt xích sinh sản thành

C sai vì chưng thủy tinh cơ học là loại chất dẻo, vô cùng bền, cứng, trong suốt

Câu 5: tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Polime dùng làm sản xuất tơ, phải bao gồm mạch không nhánh, xếp tuy nhiên song, không độc, có khả năng nhuộm màu.

B. Tơ nhân tạo được pha trộn từ đều polime tổng vừa lòng như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, ...

C. Tơ visco, tơ axetat gần như là loại tơ thiên nhiên.

D. Tơ poliamit, tơ tằm các là nhiều loại tơ tổng hợp.

Xem đáp ánĐáp án ATơ tự tạo được tổng hợp từ đầy đủ polime thoải mái và tự nhiên => B sai

Tơ visco, tơ axetat những là tơ nhân tạo => C sai

Tơ tằm là tơ thiên nhiên => D sai

Câu 6. Đun rét phenol điều kiện thích hợp với chất nào tiếp sau đây để tổng phù hợp nhựa phenol fomanđehit

A. CH3COOH trong môi trường thiên nhiên axit.

B. HCOOH trong môi trường axit.

C. HCHO trong môi trường axit.

D. CH3CHO trong môi trường axit.

Xem đáp ánĐáp án CNhựa phenol fomanđehit bao gồm 3 dạng:

Nhựa novolac: đến phenol dư công dụng HCHO trong môi trường thiên nhiên acid thu vật liệu bằng nhựa novolac (mạch thẳng).

Xem thêm: Các Bài Tập Dáng Đẹp Eo Thon, Dáng Đẹp, 9 Bài Tập Cho Eo Thon, Dáng Đẹp Tự Tin Đón Tết

Nhựa Rezol: đun cho nóng phenol và HCHO tỉ lệ thành phần mol 1 : 1,2 bao gồm xúc tác kiềm thu vật liệu bằng nhựa Rezol (mạch thẳng).

Nhựa Rezit: khi đun cho nóng nhựa Rezol nghỉ ngơi 150oC thu vật liệu nhựa có kết cấu không gian gọi là vật liệu bằng nhựa Rezit.

Câu 7. phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Tinh bột, xenlulozo, protein là những polime có bắt đầu từ thiên nhiên

B. Saccarozo. Protein, tinh bột là những polime tất cả nguyên cội từ thiên nhiên


C. Protein, polietilen, cao su thiên nhiên thiên nhiên là những polime tổng hợp

D. Protein, polietilen, cao su đặc buna là các polime tổng hợp

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8. các chất được dùng để làm tổng hợp cao su Buna – S trong số dãy chất sau đây là:

A. CH2=C(CH3)–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH–CH=CH2, lưu lại huỳnh.

D. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là sản phẩm của phản bội ứng đồng trùng vừa lòng butađien cùng stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2−)n

Câu 9. Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 10. Polime nào sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

A. Poli(etylen terephtalat)

B. Protein

C. Nilon-6,6

D. Poli(vinyl clorua)

Xem đáp ánĐáp án DPoli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng.

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Câu 11. trong các nhận định bên dưới đây, đánh giá và nhận định nào đúng:

A. Cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi bị đun nóng.

C. Monome là mắt xích cơ phiên bản trong phân tử polime.

D. Polime là đầy đủ hợp chất bao gồm phân tử khối khôn cùng lớn, vày nhiều đối kháng vị nhỏ (mắt xích) liên kết với nhau chế tác nên.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 12.Dãy gồm những chất được dùng để làm tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu giữ huỳnh.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là thành phầm của phản bội ứng đồng trùng vừa lòng butađien cùng stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −−n

Câu 13.Cao su buna được tạo thành thành trường đoản cú buta-1,3-đien bởi phản ứng


A. Trùng hợp

B. Trùng ngưng

C. Cùng hợp

D. Phản bội ứng thế

Xem đáp ánĐáp án ATrùng vừa lòng Buta-1,3-đien được cao su buna.

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Câu 14.Khẳng định nào sau đây không đúng vào khi nói về việc lưu hóa cao su?

A. Thực chất quá trình lưu giữ hóa cao su đặc là tạo thành những cầu nối (-S-S-)

B. Cao su đặc lưu hóa gồm những tính chất hơn hẳn cao su đặc thô như bền so với nhiệt bầy hồi rộng lâu mòn, khó khăn tan vào dung môi hữu cơ

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng ko gian

D. Nhờ việc lưu hóa mà cao su đặc có những tính chất vật lí hơn cao su thiên nhiên thô như: tính bọn hồi, tính dẻo, bền với ảnh hưởng của môi trường

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 15.Chất nào dưới đây có khả năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3 - C(CH3)=C=CH2

C. CH3 - CH2 - C ≡ CH

D. CH3 - CH = CH - CH3

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 16.Từ tinh bột điều chế cao su buna theo sơ vật sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su đặc buna.

Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, hy vọng thu được 32,4 kg cao su buna thì trọng lượng tinh bột đề xuất dùng là:

A. 129,6 kg

B. 12,96 kg

C. 1296 kg

D. 1,296 kg

Xem đáp ánĐáp án A(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

→ nC6H10O5 = 0,6/75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Câu 17. Có thể điều chế hóa học dẻo PVC bởi phản ứng trùng vừa lòng monome nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C

.........................

Xem thêm: Giáo Án Sinh 10 Bài 1 0

CH≡CH → CH2=CH-C≡CHNhựa PP được tổng phù hợp từDạng bài bác tập về phân một số loại tơ bao gồm đáp ánSơ đồ dùng điều chế cao su thiên nhiên BunaC2H4 + O2 → CH3CHOC2H4 + Br2 → C2H4Br2C4H4 + H2 → C4H6

Trên phía trên VnDoc.com đã ra mắt tới bạn đọc tài liệu: CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n. Để có kết quả cao rộng trong học tập, VnDoc xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, hóa học lớp 12, Thi thpt non sông môn Văn, Thi thpt đất nước môn kế hoạch sử, Thi thpt nước nhà môn Địa lý, Thi thpt giang sơn môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 cơ mà VnDoc tổng hợp với đăng tải.

Để dễ dàng cho các bạn học sinh trong quy trình trao đổi cũng như update thông tin tài liệu new nhất, mời độc giả cùng tham gia đội Tài liệu học tập lớp 12 để sở hữu thêm tài liệu học hành nhé

kimsa88
cf68