Có Bao Nhiêu Số Có 5 Chữ Số

     

5 chữ số trong số thoải mái và tự nhiên có 5 chữ số đề nghị tìm được lấy ra từ tập hợp gồm 9 phần tử A= 1;2;3;4;5;6;7;8;9

Mỗi số tự nhiên và thoải mái có 5 chữ số yêu cầu tìm là một chỉnh thích hợp chập 5 của 9 phần tử vào tập thích hợp A.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 5 chữ số


*

Đáp án:

Lời giải:

5 chữ số trong số tự nhiên và thoải mái có 5 chữ số bắt buộc tìm được kéo ra từ tập hợp gồm 9 phần tử A= 1;2;3;4;5;6;7;8;9

Mỗi số tự nhiên có 5 chữ số nên tìm là một trong chỉnh hợp chập 5 của 9 thành phần trong tập vừa lòng A.

Nên có 9A5=15120 số tự nhiên và thoải mái có 5 chữ số bắt buộc tìm.


*
Reply
*
9
*
0
*
chia sẻ
*

Một cửa hàng bán lãi 25 giá bán hỏi giá chỉ gốc bằng bao nhiêu tỷ lệ giá bán

Một người bán hàng được lãi 25% theo giá chỉ vốn hỏi tín đồ đó lãi bao nhiêu phần trăm so với cái giá bán21 tiếng trước Trong bài viết này ...

Xem thêm: Phép Biện Chứng Duy Vật Có Mấy Quy Luật, Phép Biện Chứng Duy Vật Là Gì


*

Cho nhị điểm rõ ràng M với N bao gồm bao nhiêu vecto tạo thành thành từ nhì điểm M với N

Với nhì điểm A, B phân minh ta đạt được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B. ...


*

Trong không khí có từng nào vị trí tương đối giữa con đường thẳng và mặt đường thẳng

Có từng nào vị trí kha khá của 2 con đường thẳng trong ko gian? ...


Nồng độ Ca2+ trong cây là 0 5 trong đất là 0 2 cây đã nhận Ca2+ bằng phương pháp nào

Nồng độ Ca2+ vào cây 0,3% trong đất là 0,5%, cây đã hấp thụ Ca2+ theo cách:A. Thụ độngB. Công ty độngC. Thẩm thấuD. Nhờ những bơm bên trên màng sinh chất.Lời ...

Xem thêm: Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Sách Mới, Soạn Văn 6 Trang 3 Cánh Diều


Khi nói về quá trình trao đổi nước ở thực thứ trên cạn, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng

Khi nói về quy trình trao đổi nước của thực thiết bị trên cạn, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng? I. Phòng ban hút nước đa phần là rễ. II. Ban ngành thoát hơi ...