ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 LẦN 2 NĂM 2019

     
... ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG trung học phổ thông NAM HẢI LĂNG KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: giờ Anh 10 Ngày kiểm tra: .Ngày trả bài: Mã đề thi 1 32 Họ, thương hiệu thí sinh: Lớp: I TRẮC NGHIỆM Chọn giải đáp điền vào...

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 10 lần 2 năm 2019


*

... HẾT Trường trung học phổ thông Trần Phú họ tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : Ngữ văn 10 – Ban (Nội dung kiểm tra : kỹ năng từ tuần cho đến khi xong tuần 15) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời : các đại lý để rành mạch ... HẾT Trường thpt Trần Phú chúng ta tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : Ngữ văn 10 – Ban (Nội dung kiểm tra : kỹ năng từ tuần đến hết tuần 15) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời : khi tóm tắt văn từ ... Nước 20 thương hiệu tác giả tên gọi khác phố nguyễn trãi A Bạch Vân cư só Nguyễn Bỉnh Khiêm B Ức Trai Lí Bạch C Thanh Hiên Nguyễn Du D Thi tiên HẾT Trường trung học phổ thông Trần Phú chúng ta tên : Lớp : Điểm : ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT...
*

... = 2I0 C I = I0 D I= I0 Đáp án mã đề 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 B D C A C D A A B B 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 D C A C B D C A C B 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... Câu 4: công thức tính lượng năng lượng điện từ mạch dao động LC A Q 02 W= 2L B Q0 W= C C Q0 W= 2C KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÝ 12 bọn họ tên: Lớp 12 Phần vấn đáp trắc nghiệm: Dùng cây bút chì tô kín ô câu trả lời ... Cùng với cường độ dòng điện π D sớm pha so cùng với cường độ dòng điện B trễ pha KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÝ 12 họ tên: Lớp 12 Phần trả lời trắc nghiệm: Dùng cây bút chì tô kín đáo ô đáp án lựa lựa chọn Điểm:...
*

*

*

... B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) Câu A) B) C) D) 12 13 14 15 Hợp khoan thai bào sinh dưỡng Tế bào mầm Điều sau sai nói sút phân là: tất cả hai lần nhân đôi NST Xảy tiếp ... Xích đạo thoi phân bào Ở cá thể cái, giảm phân tạo ra ra: Trứng thể cực Chỉ gồm trứng Chỉ rất Tế bào sinh chăm sóc Trong sút phân, màng nhân nhân biến chuyển ở: Kì đầu I kì đầu II Kì đầu I kì II Kì đầu I kì...
... Thpt LỤC NGẠN SỐ KIỂM TRA : 45 minutes Môn: Anh Văn -10 thời gian kiểm tra: ……/… /20 10 Đề số Name……………………………………….Class……………………….Mark……………… I Choose the word that has the underlined (letters) pronounced ... Blank with who, which, or that (2 points) A clock is an instrument ………………… tells you the time A teacher is a person …………………… gives lessons to lớn students A deaf person is the one …………………can not listen ... Can allow you lớn travel by plain b can help readers widen their knowledge, get a promotion to lớn higher position, & entertain themselves c is a bad experiment d can not help readers avoid a collision...
... CLASS: 10A NAME: THE SECOND 15 MINUTE test No I Choose the best answer to complete each of the following sentences.(6m) My father ... D seriously/was 11 A dumb person is the one is not able lớn speak a which b whose c whom d who 12 The children will learn how sums a will b doing c d khổng lồ II Find a word to replace the underlined ... Before Be quiet! The baby (sleep) ………………… IV Change the following sentences inti Passive voice. (2) Mai is cutting the cake with a sharp knife How many games has the team played? ...
... A H2NCH2COOH B CH3COOH C CH2 = CHCOOH D C2H5OH Câu 18: Lực bazơ chất tăng dần từ trái sang yêu cầu dãy A NH3, CH3NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2 B (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 C NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, ... (CH3)2NH, CH3NH2 D C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH Câu 19: thuốc thử dùng để làm phân biệt dnng dịch glucozơ, glixerol, etanol long trắng trứng ? A Cu(OH) B AgNO /NH C NaOH D HNO Câu 20 : Để triệu chứng ... CuO B hỗn hợp NaOH dung dịch NH3 C dung dịch HCl hỗn hợp Na2SO4 D dung dịch KOH dung dịch HCl - - HẾT Trang 2/ 2 - đề thi 137 ...

Xem thêm: Giải Toán Hình 9 Bài 2 Trang 68 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 2 Trang 68 Sgk Toán 9 Tập 1


... Đáp án đề thi: 1 <20 >d 2< 20>b 3 <20 >c 4 <20 >d 5 <20 >a 8 <20 >c 9 <20 >d 10 <20 >a 11 <20 >d 12 < 20>a 13 <20 >c 16 <20 >b 17 <20 >a 18 <20 >b 19 <20 >d 20 <20 >a 6 <20 >c 7 <20 >a 14 <20 >a 15 < 20 >d ... Xn 10 / chính sách nước sơng Mê Cơng sơng Hồng, sơng điều hồ hơn: a Sơng Mê Cơng c bởi b Sơng Hồng d tất 11 / Sơng có diện tích s lưu vực khủng giới: a trường Giang c I-ê-nit-xây b Nin d A-ma-dơn 12 / ... Đông c Gió Đông, gió Tây ôn đới, gió Tín phong d Gió cực, gió Tây, gió Tín phong 14 / a b 15 / a b 16 / a b 17 / a b c d 18 / a b c d Thực vật, động vật đài ngun nghèo khổ đây: Q rét c Độ độ ẩm cao Thiếu...
... Name: The 15 minute - English demo Class: Grade 11 – Number I.Choose the best answer to lớn complete the sentences: 1.I volunteered ... B.for c.from d.in 2.I always help Tom …………………… his difficulties a.overcome b.come c.get d.set up 3. Can you tell me one of your most ………………… experiences? a.unforgettable b.memorable c.embarrassing ... B.organized c organization d.organizing 5.A is a very bad accident such as an earthquake or a plane crash, especially one in which a lot of people are killed a.accident b.bad vi khuẩn c.disaster...
... Quy luật hoàn chỉnh thống lớp vỏ địa lí A tác động nội lực nước ngoài lực B ảnh hưởng nguồn lực bên trái Đất C Tác đông xạ khía cạnh trời D.Tác động phân cách lục địa hải dương 10 mọi nhóm khu đất thuộc đới ... Quy điều khoản thành phần tự nhiên theo chiều cao địa hình D quy hình thức tất nhân tố địa lí cảnh sắc theo chiều vĩ độ 14 mối quan hệ quy biện pháp địa đới phi địa đới A Tác đông chưa có người yêu B tác động ảnh hưởng đồng ... Thuộc D Tác đông nghịch cùng với 15 trên Trái Đất tất cả vòng đai sức nóng khí hậu? A B C D 16 lựa chọn câu nhất: A đều tượng trình tự nhiên và thoải mái chịu tác động quy hình thức địa đới B Lớp vỏ địa lí gồm tầng: bazan, granit,...
... Đảm bảo con số cá thể quần thể trì nút độ phù hợp - - HẾT Trang 2/ 2 - Mã đề thi 169 ... Thái D Ổ sinh thái Câu 20 : hiện tượng liền rễ sinh trưởng nhanh có khả chịu đựng hạn giỏi sống riêng rẽ nêu đại diện ở: A Cây thông B Cây bạch đàn C Cây phi lao D Cây thông nhựa Câu 21 : Điều sau không ... Thể B Khả phát tán quần quần thể sinh đồ dùng C tỷ lệ cá thể quần thể D cường độ tử vong quần thể Câu 12: Động trang bị nhiệt sinh sống nơi ánh sáng thấp có tỉ số giữa: A Diện tích mặt phẳng thể cùng với thể tích thể...
... Avôgadrô mãng cầu = 6, 02.

Xem thêm: 9 Địa Chỉ Khám Dinh Dưỡng Cho Bé Ở Hải Phòng, Gói Khám Dinh Dưỡng

1 023 hạt/mol Số nguyên tử hêli ( He ) gồm 20 mg hêli: A 3,01.1 021 phân tử B 3,01.1 024 hạt C 1 ,20 4.1 023 hạt D 1 ,20 4.1 026 phân tử Câu Một phân tử nhân Urani U235 phân hạch lan lượng 20 0 MeV giả dụ ... Nơtrôn 1,0087u 1u = 931,5 MeV/c2 Độ hụt khối hạt nhân C là: A 91,63 MeV/c2 B 82, 54 MeV/c2 C 98,96 MeV/c2 D 92, 5 MeV/c2 Câu1 Câu2 trả lời Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu8 Câu9 Câu10 Trường trung học phổ thông Gio Linh ... Trường trung học phổ thông Gio Linh GV: Phạm Công Đức KIỂM TRA 15 PHÚT, PHẦN VẬT LÝ HẠT NHÂN 12CB chúng ta tên: Lớp 12 Câu1.Chiếu vào kẽm xạ gồm bước sóng 0,3 μm Biết công bay electron...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8