Phương Trình Ion Rút Gọn Của Phản Ứng Cho Biết

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản ứng đều phải sở hữu cùng phương trình ion rút gọn là


Một dung dịch chứa 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y molPO43−. Tổng cân nặng các muối tan bao gồm trong dung dịch là 2,59 gam. Quý hiếm của x với y thứu tự là:


Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn hỗn hợp ta nhận được m gam muối khan. Cực hiếm của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa bự nhất. Quý giá của V là:


Hoà tan hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp X có Mg và Fe bởi dung dịch HCl 3M. Xong xuôi thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch Y buộc phải vừa đầy đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm: Đề : Kể Lại Câu Chuyện Về Tình Người Trong Cuộc Sống, Xúc Động Với 3 Câu Chuyện Ngắn Về Tình Yêu Thương

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol và Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Cân nặng kết tủa thu được sau khoản thời gian trộn là:


Dung dịch X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl−. đến 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào và đun vơi (giả sử H2O cất cánh hơi không xứng đáng kể).Tổng cân nặng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm xuống là:


Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân tách dung dịch thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cho chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH , đun cho nóng thu được 0,672 lít khí ngơi nghỉ đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: công dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: Bà Bầu Bị Táo Bón Khi Mang Thai 3 Tháng Đầu Là Gì? Táo Bón Khi Mang Thai: Mẹ Bầu Cần Làm Gì

Tổng khối lượng các muối hạt khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ gồm nước bay hơi)


Cho 22,4 gam các thành phần hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp BaCl2. Sau làm phản ứng nhận được 39,4 gam kết tủa. Lọc bóc tách kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được bao nhiêu gam muối hạt clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Mọt liện hệ giữa x cùng y là:


Dung dịch B chứa bố ion K+; Na+; PO43-. 1 lít hỗn hợp B công dụng với CaCl2 dư nhận được 31 gam kết tủa. Mặt khác nếu cô cạn 1 lít hỗn hợp B thu được 37,6 gam hóa học rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, bao gồm bao nhiêu chất chức năng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp dung dịch những chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số phản bội ứng xẩy ra là


Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy chế tạo ra thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương ứng với phương trình ion thu gọn gàng nào sau đây?


Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ tình dục giữa x, y , z, t được khẳng định là:


Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được tấn công số bỗng nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một trong những thí nghiệm, tác dụng được lưu lại trong bảng sau: