VIÊN UỐNG SẮC NGỌC KHANG ++ CHỐNG LÃO HÓA DA, GIẢM NÁM

     
giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho deals tiếp theo )

*
sac ngoc khang hop 60 vien 1 I3030
*
sac ngoc khang hop 60 vien 2 F2457
*
sac ngoc khang hop 60 vien 3 M5104
*
sac ngoc khang hop 60 vien 5 L4116
*
sac ngoc khang hop 60 vien 6 L4182
*
sac ngoc khang hop 60 vien 7 E1051